Category: IELTS Skills

idioms trong ielts writing
Writing
David Tran

Dùng Idioms trong IELTS Writing được không?

Thành ngữ (idioms) tồn tại trong gần như mọi ngôn ngữ và được sử dụng thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày. Chính vì vậy, hiểu được ý nghĩa và sử dụng thành thạo thành ngữ

Read More »
ielts speaking tv program
Speaking
Pham Nguyen

Cách trả lời cho topic Talk about your favorite tv program!

Talk about your favorite tv program là thắc mắc trong IELTS Speaking Part 2. Đây là thắc mắc tương đối đơn giản nhưng bạn cần phải có một vốn từ vựng liên quan tới chủ đề này thì mới có thể thuận lợi giải đáp thắc mắc trên một

Read More »
Scroll to Top