grammar

[Grammar] Lỗi sai phổ biến trong các mẫu câu ăn điểm IELTS: Lùi thì.

0 Reviews
0.0/5

Để ăn điểm grammar cao trong phần Speaking and Writing, việc sử dụng các mẫu câu phức tạp là không thể thiếu. Tuy vậy, vì những mẫu câu này cũng khá khó, nếu không cẩn thận bạn có thể mắc một số lỗi sai cơ bản và khiến mình không những không được cộng thêm điểm mà còn bị trừ bớt điểm đi đấy.

Hôm nay mình sẽ nói về một trong những lỗi thường gặp nhất là quên lùi thì nhé. Lỗi grammar này hay được mắc trong các mẫu câu sau.

I. Câu điền kiện

Câu điều kiện có 3 loại chính, dành cho các giả định trong tương lai, hiện tại và quá khứ, điều quan trọng nhất trong mẫu câu này là vế sau if phải lùi thì, tức là đối với câu giả định cho thời tương lai thì bạn phải dùng thì hiện tại, nếu câu giả định cho thời hiện tại thì phải dùng thì quá khứ và nếu câu giả định cho thời quá khứ thì phải dùng thì quá khứ hoàn thành. Hãy xem chi tiết dưới đây nhé:

💥Câu điều kiện loại 1: Nếu một việc xảy ra trong tương lai, thì chuyện gì cũng sẽ xảy ra trong tương lai. Gỉa định này có khả năng trở thành sự thật
☔Mẫu câu: If + (mệnh đề 1 ở thì hiện tại), (mệnh đề 2 ở thì tương lai)
⚡Ví dụ: If it rains tomorrow, we will stay at home


💥Câu điều kiện loại 2: Nếu một việc xảy ra ở hiện tại, thì chuyện gì cũng sẽ xảy ra ở hiện tại. Giả định này không có khả năng trả thành sự thật vì nó trái với hiện tại
☔Mẫu câu: If + (mệnh đề ở thì quá khứ đơn), S + (would, could,…) + V nguyên dạng
⚡Ví dụ: If I were you, I would smile


💥Câu điều kiện loại 3: Nếu một việc xảy ra trong quá khứ, thì chuyện gì cũng sẽ xảy ra trong quá khứ. Giả định này không có khả năng trở thành sự thật vì nó trái với một việc đã xảy ra.
☔Mẫu câu: If + (mệnh đề ở thì quá khứ hoàn thành), S + (would, could,..) + have + past participle
⚡Ví dụ: If I had arrived earlier yesterday, I would have met him

💥Tuy vậy câu điều kiện cũng có một số dạng đặc biệt như sau, không đơn giản là chỉ cần lùi thì là xong. Đầu tiên là loại luôn đúng, khi bạn muốn nó về 2 vế mà sẽ ứng với nhau trong mọi trường hợp, hãy dùng thì hiện tại đơn cho cả 2 vế.
⚡Ví dụ: If you heat the water to 100 degrees, it boils


💥Ngoài ra còn có dạng hỗn hợp, ví dụ như đầu là câu điều kiện loại 3 nhưng đuôi lại là câu điều kiện loại 2, thể hiện một việc xảy ra trong quá khứ nhưng lại có kết quả ở hiện tại.
⚡Ví dụ: If you had told me yesterday, I would be at home now

II. Câu ước

💥Câu ước cũng có 3 loại là ước cho tương lai, cho hiện tại và cho quá khứ. Tương tự thì khi ước một việc sẽ xảy ra trong tương lai thì bạn phải dùng thì hiện tại, khi ước một việc xảy ra trong hiện tại thì dùng thì quá khứ và khi ước một sự việc đã xảy ra trong quá khứ thì dùng thì quá khứ hoàn thành. Tương tự như câu điều kiện thì chỉ có câu ước trong tương lai là có khả năng xảy ra, còn cho hiện tại và quá khứ thì không.

1. Tương lai

S1 + wish + S2 + would V

Ví dụ: I wish I would pass the exam

2. Hiện tại

S1 + wish + S2 + (V ở quá khứ đơn)

Ví dụ: I wish you were here with me now

2. Quá khứ

S1 + wish + S2 + (V ở quá khứ hoàn thành)

Ví dụ: I wish you had arrived earlier.

Tác giả: Y Nhu Nguyen

Link bài viết

__________________________________________________________

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
{{ reviewsTotal }} Review
{{ reviewsTotal }} Reviews
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Có thể bạn sẽ thích

Scroll to Top